About Us

گواهینامه ها

Mission
تماس با ما

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی ایران

با بیش از 20 سالن تجربه داخلی ساختمان از سال 1367 در مجموعه ورزشی انقلاب با نصب کفپوش آجدار لاستیکی با کفپوش ورزشی آشنا شده و با پیگیری و تحقیق در سال 71 اولین کفپوش صاف مرمری لاستیکی در سالن آزادگان م 2 آموزش و پرورش نصب شد و متعاقبا در سال 1375 اولین کفپوش فومدار لاستیکی پرتابل در ورزشگاه آزادی مسابقات فوتسال غرب آسیا را تولید و اجرا کریدم.
بعد از ثبت شرکت خدمات ورزشی پوشش کاران شهران به شماره 126573 مورخ 21 آذر ماه 1375 به صورت تشکیلاتی، حرفه ای و تخصصی به دنبال تغییر و نوآوری در پوشش های ورزشی شدیم که به اتکا خداوند متعال و نیروهای جوانن و متعهد و متخصص کشور برای اولین بار قدام به تولید و اجرا کفپوش یکپارچه پلی اورتان، پارکت 70*7*2 کف کعلق با رویه پلی اورتان، پیست تارتان شدیم که نشان تغییر و پیشگام بودن با تکنولوژی روز را گواهی میدهد. در سال 1384 از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پزوهشکده تربیت بندی برای اولین بار در کشور گگواهی جداکثر میزان مقاوت کفپوش را اخذ کردیم.

Mission
تماس با ما

گواهینامه رسمی از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوزام و تجهیزات ورزشی

با بیش از 20 سالن تجربه داخلی ساختمان از سال 1367 در مجموعه ورزشی انقلاب با نصب کفپوش آجدار لاستیکی با کفپوش ورزشی آشنا شده و با پیگیری و تحقیق در سال 71 اولین کفپوش صاف مرمری لاستیکی در سالن آزادگان م 2 آموزش و پرورش نصب شد و متعاقبا در سال 1375 اولین کفپوش فومدار لاستیکی پرتابل در ورزشگاه آزادی مسابقات فوتسال غرب آسیا را تولید و اجرا کریدم.
بعد از ثبت شرکت خدمات ورزشی پوشش کاران شهران به شماره 126573 مورخ 21 آذر ماه 1375 به صورت تشکیلاتی، حرفه ای و تخصصی به دنبال تغییر و نوآوری در پوشش های ورزشی شدیم که به اتکا خداوند متعال و نیروهای جوانن و متعهد و متخصص کشور برای اولین بار قدام به تولید و اجرا کفپوش یکپارچه پلی اورتان، پارکت 70*7*2 کف کعلق با رویه پلی اورتان، پیست تارتان شدیم که نشان تغییر و پیشگام بودن با تکنولوژی روز را گواهی میدهد. در سال 1384 از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پزوهشکده تربیت بندی برای اولین بار در کشور گگواهی جداکثر میزان مقاوت کفپوش را اخذ کردیم.

Acme's Mission

گواهینامه عضویت در انجمن تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی ایران

با بیش از 20 سالن تجربه داخلی ساختمان از سال 1367 در مجموعه ورزشی انقلاب با نصب کفپوش آجدار لاستیکی با کفپوش ورزشی آشنا شده و با پیگیری و تحقیق در سال 71 اولین کفپوش صاف مرمری لاستیکی در سالن آزادگان م 2 آموزش و پرورش نصب شد و متعاقبا در سال 1375 اولین کفپوش فومدار لاستیکی پرتابل در ورزشگاه آزادی مسابقات فوتسال غرب آسیا را تولید و اجرا کریدم.
بعد از ثبت شرکت خدمات ورزشی پوشش کاران شهران به شماره 126573 مورخ 21 آذر ماه 1375 به صورت تشکیلاتی، حرفه ای و تخصصی به دنبال تغییر و نوآوری در پوشش های ورزشی شدیم که به اتکا خداوند متعال و نیروهای جوانن و متعهد و متخصص کشور برای اولین بار قدام به تولید و اجرا کفپوش یکپارچه پلی اورتان، پارکت 70*7*2 کف کعلق با رویه پلی اورتان، پیست تارتان شدیم که نشان تغییر و پیشگام بودن با تکنولوژی روز را گواهی میدهد. در سال 1384 از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پزوهشکده تربیت بندی برای اولین بار در کشور گگواهی جداکثر میزان مقاوت کفپوش را اخذ کردیم.

برخی دیگر از افتخارات شهران

نمایش پروژه ها
 • اخذ تاییده دفتر مشترک فدراسیون ها

  1376

 • اخذ تاییده کفپوش یکپارچه از ریاست جمهوری

  1378

 • دفتر مشترک امور فدراسیون ها

  1379

 • اخذ تاییده از فدراسیون هندبال برای کفپوش یکپارچه

  1379

 • اخذ تاییدیه از فدراسیون اسکواش برای کف معلق با روکش PU

  1379

 • اخذ تاییدیه از فدراسیون بسکتبال برای پارکت معلق

  1380

 • بخش نامه اولویت اول کفپوش یکپارچه

  1382

 • اولین عضو انجمن

  1382

 • اخذ گواهینامه از پژوهشکده تربیت بدنی

  1384

 • اخذ تاییدیه پیست تارتان از فدراسیون دوومیدانی

  1380

 • اخذ گواهینامه مدیریت کسب و کار ورزش

  1390

 • اخذ تاییدیه از فدراسیون هندبال

  1390

We pionner the future

شهران پیشرو در
نوآوری ورزشی

نمایش محصولات
نمایش محصولات
نمایش محصولات