Industries

کفپوش های ورزشی

بیش از 20 سال تجربه در زمینه های طراح، نصب و راه اندازی فضاهای ورزشی فعالیت داشته ایم


کفپوش های ورزشی

بیش از 20 سال تجربه در زمینه های طراح، نصب و راه اندازی فضاهای ورزشی فعالیت داشته ایم

کفپوش های ورزشی سالنی و فضای باز باید دارای ایمنی، کیفیت و زیبایی باشد تا ورزشکار مطابق با فعالیت خود بهترین بهره وری را جهت نیل به هدف و پیروزی ادا نماید؛ که این مهم میسر نمی باشد مگر با رعایت استاندارد کف که مهمترین بخش فضای ورزشی می شاد. این بعنوان مهمترین هدف شرکت شهران مورد توجه قرار گفته و طی تجربیات 20 سال فعالیت خود همیشه تغییر و نوآوری را در تمامی زمینه های پوشش کف تولید و اجرا نموده و با کارشناسان و مشخصات ورزشی و تجربه خود فضای زیبا، ایمنی و متنوع را در اختیار جامعه ورزشی قرار داده است.


برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
Our Offerings
Industries