Industries

تجهیزات ورزشی

بیش از 20 سال تجربه در زمینه های طراح، نصب و راه اندازی فضاهای ورزشی فعالیت داشته ایم


تجهیزات ورزشی

بیش از 20 سال تجربه در زمینه های طراح، نصب و راه اندازی فضاهای ورزشی فعالیت داشته ایم

تجهیزات و ادوات ورزشی سالنی و ورزشگاهی هر کدام دارای خصوصیات فنی و تکنیک خاص فیزیکی هستند که باید مطابق با استاندارد تهیه و تولید و اجرا شود و لذا تمامی شرایط فنی و اجرای آن با مشخصات فنی و ورزشی مورد بررسی قرار گرفته تا حصول بهره وری مطلوب ورزشکاران مورد توجه قرار گیرد.


برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
Our Offerings
Industries