Downloads

محصولات

محصولات شهران

شرکت شهران با شماره ثبت 126573 مورخ 21 آذر ماه 1375 به صورت تشکیلاتی، با دها سال تجربه اجرایی وارد عرصه ورزشی شد که به عنوان اولین شرکتی که نوآوری و تغییر را در تولید، اجرا، طراحی انواع پوشش های ورزشی به ارمغان آورد؛ و در سال 1384 از وزرات علوم، پژوهشکده تربیت بدنی گواهی تست های استاندارد ورزشی را اخذ نمود.