پروژه سالن اسدی بندرعباس
سال اجرا1388

نصب و راه اندازی زمین ورزشی اجرا شده توسط شرکت پوشش کاران شهران

bandarabbas-4 bandarabbas-1 bandarabbas-2 bandarabbas-3