پروژه سالن قطر
سال اجرا1380

نصب و راه اندازی زمین ورزشی اجرا شده توسط شرکت پوشش کاران شهران

qatar qatar-1 qatar-2 qatar-4